Contacte


    Datele cu caracter personal transmise vor fi utilizate de către EasyStaff în deplină concordanță cu prevederile Decretului Legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 (Cod privind dreptul la viață privată) și Regulamentului EU 2016/679. Colectarea datelor se va face prin modalitățile și în limitele prevăzute de prevederile legale de mai sus, în scopuri de marketing și promovare. Datele colectate nu vor fi comunicate sau transmise terților. În temeiul art. 15 și următoarele din Regulamentul UE 2016/679 (Drepturile persoanei interesate), aveți dreptul să vă accesați datele în orice moment și să solicitați modificarea sau ștergerea acestora sau să vă opuneți utilizării acestora printr-o notificare scrisă, trimisă la adresa de mai sus. Autorizez EasyStaff să arhiveze în propria bază de date informațiile pe care le-am transmis din proprie inițiativă și să-mi trimită materiale informative, publicitare sau promoționale referitoare la activitatea desfășurată și produsele comercializate, în conformitate cu prevederile legale menționate mai sus.Protejarea dreptului la viață privată