Kontakty

Adres:

Via Adriatica, 278 – 33030 Campoformido (UD) - Italy

Telefon:

+39 0371 5945450

Email:

info@easystaff.it

Godziny otwarcia:

Pon-Pią, 9.00-13.00 / 14.00-18.00

    EasyStaff będzie przetwarzać przesłane dane osobowe w zgodnie z rozporządzeniem ustawodawczym nr 196 z 30 czerwca 2003 r. (Kodeks ochrony danych osobowych) i rozporządzeniem UE 2016/679. Dane zbierane są w sposób i w granicach wskazanych przez powyższe prawo, w celach marketingowych i promocyjnych. Zebrane dane nie będą przekazywane ani rozpowszechnianie podmiotom trzecim. Zgodnie z postanowieniami art. 15 ss rozporządzenia UE 2016/679 (Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą) osoba, której dane dotyczą, może wykonać w dowolnej chwili prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do sprzeciwu, pisząc na wyżej wskazany adres. Upoważniam EasyStaff do przechowywania w swojej bazie danych moich danych osobowych przesłanych przeze mnie dobrowolnie, do przesyłania mi informacji, materiałów reklamowych lub promocyjnych dotyczących jej działalności i sprzedawanych przez nią produktów, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami.Ochrona danych osobowych