Rezerwacja miejsc w salach dydaktycznych

Rezerwacja miejsc w salach dydaktycznych EasyLesson

EasyLesson to moduł oferowany w pakiecie EasyAcademy służący zarządzaniu i rezerwacji on-line miejsc w auli na zajęciach dla studentów.

EasyLesson to moduł, który EasyStaff wprowadziła, aby umożliwić bezpieczne zarządzanie w dobie pandemii Covid-19 uruchomieniem zajęć po przerwie w aulach w celu ograniczenia zgromadzeń w budynkach i aulach uczelnianych.

Pandemia Covid-19 skłoniła uczelnie wyższe do przyjęcia „łączonej” metody nauczania (część studentów biorących udział w zajęciach w auli, a pozostała część poprzez wideokonferencję) oraz do weryfikacji maksymalnej liczby studentów w aulach (50%, 30%, 20% w zależności od wielkości dystansu, który musi być utrzymany).

W tym przypadku konieczne jest, aby studenci zarezerwowali swoje miejsce w auli, aby ograniczyć zbyt duży napływ uczestników i w ten sposób zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących pandemii.

EasyLesson umożliwia zalogowanym do systemu studentom rezerwację miejsca we właściwym polu w kalendarzu online dla studentów i wykładowców i/lub w aplikacji mobilnej EasyApp. Rezerwacji można dokonać do maksymalnej pojemności auli i do maksymalnej liczby godzin dla każdego studenta. Limit ten gwarantuje tworzenie „zmian” studentów, a tym samym zapewnia  zrównoważone uczestnictwo studentów w zajęciach.

Po zakończeniu procesu rezerwacji student otrzymuje kod QR uprawniający do wstępu na teren obiektu, który będzie sprawdzany w dniu zajęć przy wejściu do budynku przez pracowników uczelni za pomocą modułu kontroli wstępu EasyStaff. W ten sposób można śledzić nie tylko, kto zarezerwował zajęcia, ale też kto rzeczywiście się na nich pojawił.

Dzięki funkcji samodzielnej deklaracji obecności na zarezerwowanym miejscu w auli, która może być aktywowana przez Klienta, uczelnia może nałożyć na studentów obowiązek zgłaszania obecności lub nieobecności na zajęciach, a w przypadku obecności może umożliwić wskazanie numeru sesji (w celu fizycznego śledzenia uczestników).

EasyLesson stanowi prywatną sekcję back-end, której mogą używać, z różnymi uprawnieniami, użytkownicy uniwersytetu, użytkownicy wydziałów/szkół wyższych oraz sami wykładowcy.

W sekcji prywatnej można zarządzać ogólnymi konfiguracjami systemu, takimi jak zmniejszona pojemność auli, zmiany w dostępie do auli, zasady rezerwacji zajęć itd. oraz można wyświetlać i eksportować dane dotyczące rezerwacji i dostępu z bardzo intuicyjnymi widokami, które pozwalają na proste wyszukiwanie przypadków możliwego kontaktu ze studentem z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19.

Dzięki aktualizacji o nazwie Zaproszenie do uczestnictwa z przesłaniem kodu QR, firma EasyStaff chciała rozszerzyć funkcjonalność EasyLesson również na wydarzenia inne niż zajęcia. Dzięki temu modułowi możliwe jest przesyłanie studentom i innym uczestnikom kodu QR dostępu do auli, nawet w przypadku wydarzeń takich jak egzaminy, konferencje, egzaminy wstępne, drzwi otwarte itd. w celu utrzymania maksymalnego możliwego śledzenia osób wchodzących na teren uczelni.

EasyLesson jest zintegrowany z:

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Dzięki natywnej integracji obu modułów można pobrać wszystkie zaplanowane zajęcia z EasyLesson, które zostaną zarezerwowane przez studentów w tym module.

Kalendarz online dla studentów i wykładowców

Kalendarz online dla studentów i wykładowców jest modułem pakietu EasyAcademy, który umożliwia publikowanie informacji przeznaczonych dla studentów i wykładowców.
Dzięki natywnej integracji pomiędzy tymi dwoma modułami, możliwe jest dodanie sekcji „Zarezerwuj miejsce w kalendarzu online”, która pozwala studentom skonfigurować swój profil (wybrać zajęcia, w których student zamierza uczestniczyć w auli, dokonać rezerwacji i zarządzać nimi i wreszcie wyświetlić kod QR dostępu do auli (również wysłany e-mailem).

EasyApp

EasyApp to aplikacja mobilna dla studentów i wykładowców oferowana w pakiecie EasyAcademy.
Dzięki natywnej integracji pomiędzy tymi dwoma modułami, możliwe jest dodanie sekcji „Zarezerwuj miejsce w EasyApp”, która pozwala studentom skonfigurować swój profil (wybrać kursy, w których student zamierza uczestniczyć w auli, dokonać i zarządzać rezerwacjami i wreszcie wyświetlić kod QR dostępu do auli (również wysłany e-mailem).

Referencje