Listy obecności studentów

Listy obecności studentów EasyBadge

EasyBadge to moduł pakietu EasyAcademy służący do sprawdzania obecności studentów na zajęciach w przypadku przedmiotów, na których obecność jest obowiązkowa.

Sprawdzanie obecności studentów na zajęciach z pewnością nie jest łatwym zadaniem.

Korzystanie z papierowych list obecności, na których każdy student musi złożyć podpis, aby potwierdzić obecność na zajęciach, nie jest najbezpieczniejszym i najnowocześniejszym sposobem weryfikacji, czy wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia, i jest to problem, który wiele uniwersytetów musi rozwiązać za pomocą bardziej efektywnych i innowacyjnych narzędzi.

W tym celu uniwersytety muszą porzucić przestarzałe systemy, które nie gwarantują prawdziwości gromadzonych danych, a zamiast tego wprowadzać technologie, które mogą zagwarantować sprawdzanie obecności w prosty i bardziej efektywny sposób, przy niskich kosztach inwestycyjnych.

EasyBadge jest intuicyjnym i minimalistycznym modułem, który integruje się z modułem EasyRoom, z którego pobiera wydarzenia w celu sprawdzania obecności studentów na zajęciach, dzięki czemu monitorowanie zajęć dydaktycznych jest bardzo szybkie i jednocześnie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych.

Metoda sprawdzania obecności proponowana przez EasyStaff jest oparta na korzystaniu przez studentów z aplikacji mobilnej EasyApp. Student korzysta z EasyApp, aby zarejestrować kod alfanumeryczny zajęć przesłany przez docenta i, jeśli wszystkie kontrole zarządzane przez EasyApp przebiegły pomyślnie, system wysyła do modułu EasyBadge informację o obecności studenta na zajęciach.

EasyBadge automatycznie oblicza, w sposób progresywny w miarę postępu zajęć, procentową frekwencję studenta na każdym pojedynczym wydarzeniu lub grupie wydarzeń. Na koniec zajęć EasyBadge odsyła administratorowi listę studentów, którzy osiągnęli wymagany próg obecności na zajęciach i którzy w związku z tym będą mogli przystąpić do egzaminu końcowego.

Oszczędności finansowe w minutach/osobę przedstawione poniżej zostały obliczone dzięki współpracy z niektórymi klientami EasyStaff.

Poniższe przykłady dotyczą średniej wielkości wydziału/uczelni z 30 przedmiotami z obowiązkową obecnością i 15 zajęciami na każdy przedmiot.

 • Papierowe formularze (wydruk i dostarczenie)
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 2 minuty na każde zajęcia
  Po wdrożeniu modułu EasyBadge:

  • oszczędność wynosi około 15 dni/osobę w każdym semestrze
 • Papierowe formularze (data entry obecności)
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 3 minuty na każde zajęcia
  Po wdrożeniu modułu EasyBadge:

  • oszczędność wynosi około 22,50 dni/osobę w każdym semestrze
 • Końcowe obliczenie
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 5 minut na każdy przedmiot
  Po wdrożeniu EasyBadge:

  • oszczędność wynosi około 2,5 dni/osobę w każdym semestrze

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Dzięki natywnej integracji obu modułów, możliwe jest uzyskanie informacji o datach, godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz aulach, w których mają odbywać się zajęcia. Każdemu wykładowi pobranemu z EasyRoom system przypisuje alfanumeryczny kod, który następnie jest przesyłany studentom.

EasyApp

EasyApp to aplikacja mobilna dla studentów i wykładowców oferowana w pakiecie EasyAcademy.
Sprawdzanie obecności na zajęciach z obowiązkową obecnością stworzone przez EasyStaff polega na wykorzystaniu urządzeń mobilnych studentów jako terminali do śledzenia obecności za pomocą aplikacji mobilnej EasyApp.

Oprogramowanie do samodzielnego uwierzytelniania dla uczelni wyższych

EasyBadge może być skonfigurowany tak, aby umożliwić dostęp do systemu za pomocą unikalnych danych uwierzytelniających uczelni. EasyBadge jest kompatybilny z najpopularniejszymi protokołami SSO, takimi jak Shibboleth, CAS i LDAP.

Recomandări