Plan zajęć

Plan zajęć EasyCourse

EasyCourse to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie planami zajęć studentów i wykładowców wydziałów/uczelni wyższych.

EasyCourse to doskonałe rozwiązanie zarówno dla tych, którzy potrzebują szybkiego i wydajnego oprogramowania do automatycznego układania planów zajęć, jak i dla tych, którzy chcą certyfikować i korygować plany zajęć stworzone tradycyjnymi metodami.

Potrzeba zastosowania oprogramowania do zarządzania planami zajęć dydaktycznych jest odpowiedzią na niezwykle rozbudowany i złożony system uniwersytecki, którego oferta dydaktyczna jest najczęściej fragmentaryczna i podzielona na różne kierunki studiów.

Tej złożoności towarzyszy konieczność zaspokojenia potrzeb wielu podmiotów, takich jak wykładowcy, którzy zwykle mają preferencje co do miejsca i czasu prowadzenia zajęć, studenci, którzy preferują zwarte plany zajęć rozłożone równomiernie w ciągu tygodnia, czy wreszcie poszczególne wydziały, które często muszą radzić sobie z ograniczoną dostępnością auli i laboratoriów.

W tym kontekście pracownicy dziekanatu potrzebują wsparcia w formie narzędzia informatycznego, które opanuje złożoność działań i ułatwi organizację, i pozwoli układać plany zajęć przy uwzględnieniu wielu zmiennych.

EasyCourse pozwala na wykorzystanie procedury online, w ramach której wykładowcy mogą wprowadzać swoje preferencje, w tym wnioski o skumulowanie zajęć w kolejnych dniach dla osób dojeżdżających, niepożądane godziny zajęć i ulubione aule.

EasyCourse można wdrożyć zarówno w przypadkach, w których dziekanat wydziału/szkoły wyższej zakłada, że plan zajęć jest stały według „standardowego tygodnia” (od poniedziałku do piątku/soboty), jak i w których plan zajęć zmienia się z tygodnia na tydzień, co dzieje się często, gdy oferta dydaktyczna zawiera wiele przedmiotów z niewielką liczbą punktów, których zajęcia trwają tylko kilka tygodni.

EasyCourse to oprogramowanie stworzone dla tych uczelni, którym zależy na zwiększeniu wartości oferty dydaktycznej, oszczędzeniu czasu i zainwestowaniu w proste i wyjątkowe rozwiązania.

Oszczędności finansowe w minutach/osobę przedstawione poniżej zostały obliczone dzięki współpracy z niektórymi klientami EasyStaff.
Poniższe przykłady dotyczą średniej wielkości wydziału/szkoły wyższej ze 150 wykładowcami, 250 prowadzonymi kursami i 1000 wykładami.

 • Rejestr potrzeb wykładowców
  Zarządzanie metodą tradycyjną (formularze papierowe): 10 minut na każdego wykładowcę
  Po wdrożeniu EasyCourse:

  • oszczędność wynosi około 25 dni/osobę w każdym semestrze
 • Wykonanie planu zajęć
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 5 minut na każdy przedmiot (w przypadku całkowitego wykonania)
  Po wdrożeniu EasyCourse:

  • oszczędność wynosi około 20 dni/osobę w każdym semestrze
 • Automatyczne wprowadzanie wydarzeń typu „zajęcia” do kalendarza sal dydaktycznych
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 0,5 minuty na każdą rezerwację
  Po wdrożeniu modułu EasyCourse:

  • oszczędność wynosi około 8 dni/osobę w każdym semestrze
 • Publikowanie wyników dla studentów i wykładowców
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 0,5 minuty na każdy przedmiot
  Po wdrożeniu EasyCourse:

  • oszczędność wynosi około 2 dni/osobę w każdym semestrze

EasyCourse jest zintegrowany z:

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Dzięki natywnej integracji pomiędzy tymi dwoma modułami możliwe jest, za pomocą prostego kliknięcia, wyeksportowanie planu zajęć stworzonego z EasyCourse do kalendarza EasyRoom; wyeksportowane rezerwacje będą klasyfikowane jako wydarzenia typu „zajęcia”.

Kalendarz online dla studentów i wykładowców

Kalendarz online dla studentów i wykładowców jest modułem pakietu EasyAcademy, który umożliwia publikowanie informacji przeznaczonych dla studentów i wykładowców.
Dzięki natywnej integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, publikowanie planów zajęć stworzonych przez EasyCourse i umożliwienie ich wyświetlania studentom i wykładowcom.

EasyApp

EasyApp to aplikacja mobilna dla studentów i wykładowców oferowana w pakiecie EasyAcademy.
Dzięki integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, publikowanie planów zajęć stworzonych przez EasyCourse i umożliwienie ich wyświetlania studentom i wykładowcom.

Oprogramowanie do planowania kształcenia uniwersyteckiego

EasyCourse może być zintegrowany z Oprogramowaniem do planowania kształcenia uniwersyteckiego. Takie rozwiązanie umożliwia automatyczne importowanie do EasyCourse dla każdego roku akademickiego oferty dydaktycznej wydziałów/uczelni, która zawiera wszystkie informacje (przedmioty, obłożenie przez wykładowców, kierunki studiów i programy studiów) potrzebne do przygotowania planów zajęć.
EasyCourse jest zintegrowany z U-GOV marki Cineca, tj. najpopularniejszym wśród włoskich uczelni wyższych oprogramowaniem do planowania kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto jest zintegrowany z innymi systemami stworzonymi przez same uczelnie.

Oprogramowanie do samodzielnego uwierzytelniania dla uczelni wyższych

EasyCourse może być skonfigurowany tak, aby umożliwić dostęp do systemu za pomocą unikalnych danych uwierzytelniających uczelni wyższej. EasyCourse jest kompatybilny z najpopularniejszymi protokołami SSO, takimi jak Shibboleth, CAS i LDAP.

Referencje