Sesje dyplomowe

Sesje dyplomowe EasyThesis

EasyThesis to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie sesjami dyplomowymi na wydziałach/szkołach wyższych.

EasyThesis powstało w wyniku szczegółowej analizy przeprowadzonej przez EasyStaff na bardzo dużej liczbie wydziałów/uczelni wyższych, która wykazała, że każdy wydział ma własne regulacje dotyczące sposobu wyznaczania terminu obrony studentom kończącym studia oraz wewnętrzne procedury przydzielania wykładowców do komisji egzaminacyjnych. Każda struktura dydaktyczna może mieć zupełnie inne terminy i inny sposób organizowania sesji dyplomowych w porównaniu z innymi wydziałami tej samej uczelni.

EasyThesis nie tylko odpowiada na szczególne potrzeby danej placówki dydaktycznej, ale też gromadzi dane dot. potrzeb i dyspozycyjności kadry dydaktycznej, która odgrywa aktywną rolę w ostatecznym składzie komisji dyplomowych.

Każda struktura dydaktyczna może być podzielona na obszary specjalizacyjne, do których należą odpowiednie grupy studentów i wykładowców. Dla każdej sesji i dla każdego obszaru użytkownik jest prowadzony przez kolejne fazy oprogramowania, takie jak: wyznaczanie dni, w których odbywają się obrony dyplomowe, przypisywanie studentów do danej sesji, na której przedstawią swoje prace dyplomowe i wreszcie przypisywanie docentów, którzy wejdą w skład komisji egzaminacyjnej.

Oszczędności finansowe w minutach/osobę przedstawione poniżej zostały obliczone dzięki współpracy z niektórymi klientami EasyStaff.

Poniższe przykłady dotyczą średniej wielkości wydziału/szkoły ze 150 wykładowcami, 150 studentami broniącymi pracy dyplomowej i 12 sesjami dyplomowymi.

 • Rejestr potrzeb wykładowców
  Zarządzanie metodą tradycyjną (formularze papierowe): 5 minut na każdego wykładowcę
  Po wdrożeniu EasyThesis:

  • oszczędność wynosi około 12,5 dnia/osobę w każdej sesji dyplomowej
 • Wykonanie planu zajęć
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 20 minuty na każdą sesję dyplomową
  Po wdrożeniu modułu EasyThesis:

  • oszczędność wynosi około 4 dni/osobę w każdej sesji dyplomowej
 • Publikacja wyników
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 10 minuty na każdą sesję dyplomową
  Po wdrożeniu modułu EasyThesis:

  • oszczędność wynosi około 2 dni/osobę w każdej sesji dyplomowej

EasyThesis jest zintegrowany z:

Oprogramowanie administracyjne uczelni

EasyThesis może być zintegrowany z oprogramowaniem administracyjnym uczelni. Takie rozwiązanie umożliwia automatyczne importowanie do EasyThesis listy studentów broniących dyplom wraz z tematami prac dyplomowych, listy docentów wraz z pełnioną funkcją, ewentualnych warunków składu komisji egzaminacyjnych itd.

Dziennik internetowy dla studentów i wykładowców

Kalendarz online dla studentów i wykładowców jest modułem pakietu EasyAcademy, który umożliwia publikowanie informacji przeznaczonych dla studentów i wykładowców.
Dzięki natywnej integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, publikowanie harmonogramów egzaminów stworzonych przez EasyThesis i umożliwienie ich wyświetlania studentom i wykładowcom.

Oprogramowanie do samodzielnego uwierzytelniania dla uczelni wyższych

EasyThesis może być skonfigurowany tak, aby umożliwić dostęp do systemu za pomocą unikalnych danych uwierzytelniających uczelni wyższej. EasyThesis jest kompatybilny z najpopularniejszymi protokołami SSO, takimi jak Shibboleth, CAS i LDAP.

Referencje