Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna EasyApp

EasyApp to aplikacja na smartfony i tablety z pakietu EasyAcademy, która umożliwia mobilny dostęp do ogólnodostępnych treści modułów pakietu.

EasyApp to owoc niezmiennego zaangażowania EasyStaff w innowacyjność i ciągłe uaktualnianie swoich rozwiązań w odniesieniu do nowych dostępnych technologii.

Aplikacja ta, obsługiwana przez najpopularniejsze platformy mobilne (iOS/Android/Windows Phone), została stworzona z myślą o ułatwieniu studentom i wykładowcom dostępu do informacji dot. kierunków studiów oferowanych przez uczelnie.

EasyApp oferuje szereg funkcji: od tworzenia różnych profili użytkowników, przez wgląd w plan zajęć i egzaminów, po wizualizację zaplanowanych wydarzeń w aulach i lokalizację poszczególnych obiektów na Mapach Google.

Dzięki szczególnemu modułowi pracownicy uczelni mogą przesyłać studentom ważne komunikaty poprzez „powiadomienia push” dotyczące zmian auli lub godzin zajęć, anulowania zajęć lub informacje o charakterze ogólnym, takie jak zaproszenia na seminaria i zajęcia dodatkowe. Powiadomienia mogą być przesyłane wyłącznie tym studentom, którzy śledzą dany przedmiot w EasyApp, którego dotyczy komunikat.

Dzięki nowej sekcji EasyApp skierowanej do wykładowców, możliwe jest również wysyłanie powiadomień push do studentów przez samych wykładowców.

EasyApp jest zintegrowana z:

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Plany zajęć, harmonogramy egzaminów i strony zajętości auli w EasyApp są oferowane poprzez czerpanie informacji z wydarzeń zapisywanych w module EasyRoom.

EasyCourse

EasyCourse to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie planem zajęć studentów i wykładowców na wydziałach/w szkołach wyższych.
Plany zajęć stworzone w module EasyCourse mogą być wyświetlane stronie planów zajęć w EasyApp.

EasyTest

EasyTest to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie harmonogramami egzaminów dla studentów i wykładowców wydziałów/szkół wyższych.
Kalendarze sesji egzaminacyjnych utworzone w module EasyTest są udostępniane na stronie kalendarza sesji egzaminacyjnych w EasyApp.

EasyBadge

EasyBadge to moduł oferowany w pakiecie EasyAcademy służący monitorowaniu obecności studentów na zajęciach w przypadku przedmiotów, na których obecność jest obowiązkowa.
Tworzenie list obecności przez EasyStaff polega na wykorzystaniu urządzeń mobilnych studentów jako terminali do śledzenia obecności za pomocą aplikacji mobilnej EasyApp.

Referencje