Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów EasyTest

EasyTest to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie harmonogramami egzaminów dla studentów i wykładowców wydziałów/uczelni.

EasyTest został stworzony, aby pomóc dziekanatom w żmudnym zadaniu zharmonizowania kalendarza egzaminów studentów z dostępnością wykładowców i sal dydaktycznych dostępnych w wydziałach/na uczelniach.

EasyTest pozwala znacznie skrócić czas potrzebny do stworzenia harmonogramu egzaminów, znalezienia rozwiązań, które spełnią wszystkie wymagania wykładowców i równomiernego rozłożenia egzaminów dla studentów. Oprogramowanie może również zarządzać innymi szczególnymi aspektami związanymi, na przykład, z tworzeniem kombinacji egzaminów dla tego samego wykładowcy lub różnych wykładowców, przypisywaniem egzaminu do więcej niż jednej auli w tym samym czasie oraz zarządzaniem egzaminami dla przedmiotów już nieaktywnych, należących do anulowanych kursów, dla których jednak musi być przypisana data egzaminu.

EasyTest oferuje dwie metody gromadzenia potrzeb wykładowców, które należy brać pod uwagę przy tworzeniu harmonogramu egzaminów.

Pierwsza metoda polega na automatycznym tworzeniu harmonogramu egzaminów. W tej metodzie ważne jest, aby korzystać z automatycznego kreatora EasyTest, który uwzględnia i weryfikuje podstawowe zasady tworzenia harmonogramu takie jak minimalny odstęp czasu między dwoma zaliczeniami w ciągu jednego dnia, minimalny odstęp czasu między zaliczeniami  wyrażony w dniach, wymagane terminy na wyznaczenie zaliczeń, niedostępność kadry itp.

Druga metoda polega na rezerwacji terminu i ewentualnej rezerwacji auli bezpośrednio przez wykładowcę za pomocą specjalnej procedury online. W ten sposób prowadzący może przeglądać terminy już zajęte przez kolegów i rezerwować terminy swoich egzaminów w dostępnych datach.

Oszczędności finansowe w minutach/osobę przedstawione poniżej zostały obliczone dzięki współpracy z niektórymi klientami EasyStaff.

Poniższe przykłady dotyczą średniej wielkości wydziału/szkoły ze 150 wykładowcami, 300 przedmiotami i 900 zaliczeniami.

 • Rejestr potrzeb wykładowców
  Zarządzanie metodą tradycyjną (formularze papierowe): 12 minut na każdego wykładowcę
  Po wdrożeniu EasyTest:

  • oszczędność wynosi około 30 dni/osobę w każdej sesji egzaminacyjnej
 • Tworzenie kalendarza zaliczeń i egzaminów
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 1 minuta na każde zaliczenie
  Po wdrożeniu modułu EasyTest:

  • oszczędność wynosi około 15 dnia/osobę w każdej sesji egzaminacyjnej
 • Automatyczne wprowadzanie wydarzeń typu „egzaminy” do kalendarza sal dydaktycznych
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 0,5 minuty na każdą rezerwację
  Po wdrożeniu modułu EasyTest:

  • oszczędność wynosi około 7,5 dnia/osobę w każdej sesji egzaminacyjnej
 • Publikowanie wyników dla studentów i wykładowców
  Zarządzanie metodą tradycyjną: 0,5 minuty na każde zaliczenie
  Po wdrożeniu modułu EasyTest:

  • oszczędność wynosi około 7,5 dnia/osobę w każdej sesji egzaminacyjnej

EasyTest jest zintegrowany z:

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Dzięki natywnej integracji pomiędzy tymi dwoma modułami możliwe jest, za pomocą prostego kliknięcia, wyeksportowanie harmonogramu egzaminów zaplanowanych z EasyTest do kalendarza EasyRoom. Wyeksportowane rezerwacje będą klasyfikowane jako wydarzenia typu „egzamin”.

Kalendarz online dla studentów i wykładowców

Kalendarz online dla studentów i wykładowców jest modułem pakietu EasyAcademy, który umożliwia publikowanie informacji przeznaczonych dla studentów i wykładowców.
Dzięki natywnej integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, publikowanie harmonogramów egzaminów stworzonych przez EasyTest i umożliwienie ich wyświetlania studentom i wykładowcom.

EasyApp

EasyApp to aplikacja mobilna dla studentów i wykładowców oferowana w pakiecie EasyAcademy.
Dzięki integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, publikowanie harmonogramów egzaminów stworzonych przez EasyTest i umożliwienie ich wyświetlania studentom i wykładowcom.

Oprogramowanie do planowania kształcenia uniwersyteckiego

EasyTest może być zintegrowany z Oprogramowaniem do planowania kształcenia uniwersyteckiego. Takie rozwiązanie umożliwia automatyczne importowanie do EasyTest dla każdego roku akademickiego oferty dydaktycznej wydziałów/uczelni, która zawiera wszystkie informacje (przedmioty, obłożenie przez wykładowców, kierunki studiów i programy studiów) potrzebne do tworzenia harmonogramu egzaminów.
EasyTest jest zintegrowany z U-GOV marki Cineca, tj. najpopularniejszym wśród włoskich uczelni wyższych oprogramowaniem do planowania kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto jest zintegrowany z innymi systemami stworzonymi przez same uczelnie.

Oprogramowanie do rejestracji online i raportowania egzaminów

EasyTest może być zintegrowany z oprogramowaniem, które umożliwia zapisywanie się on-line studentów na egzaminy oraz wystawianie ocen on-line przez wykładowców, gdy studenci pomyślnie zakończą egzamin. Integracja umożliwia importowanie harmonogramu egzaminów stworzonego w EasyTest do oprogramowania, które umożliwia zapisywanie się na zaliczenia i wystawianie ocen, co pozwala ograniczyć konieczność wprowadzania danych i wyeliminować ryzyko popełnienia błędu przy ręcznym wprowadzaniu danych.
EasyTest jest zintegrowany z Esse3 marki Cineca, tj. najpopularniejszym wśród włoskich uczelni wyższych oprogramowaniem do zapisywania się przez studentów na zaliczenia i wystawiania ocen. Ponadto jest zintegrowany z innymi systemami stworzonymi przez same uczelnie.

Oprogramowanie do samodzielnego uwierzytelniania dla uczelni wyższych

EasyTest może być skonfigurowany tak, aby umożliwić dostęp do systemu za pomocą unikalnych danych uwierzytelniających uczelni wyższej. EasyTest jest kompatybilny z najpopularniejszymi protokołami SSO, takimi jak Shibboleth, CAS i LDAP.