Statystyki auli

Statystyki auli EasyAnalytics

EasyAnalytics to moduł oferowany w pakiecie EasyAcademy służący do tworzenia niezwykle ważnych statystyk i wykresów dotyczących wykorzystania i nasycenia przestrzeni, jakimi dysponuje uczelnia.

Dzięki integracji z modułem EasyRoom, EasyAnalytics analizuje stopień wykorzystania auli, uwzględniając rodzaje wydarzeń i wydziały, które najczęściej korzystają z tych przestrzeni. Co więcej EasyAnalytics pozwala na porównanie liczby studentów faktycznie obecnych na zajęciach, tj. informacji uzyskanej ze sprawdzenia obecności w auli, z szacunkową liczbą studentów wykorzystywaną do układania planów lekcji oraz pojemnością auli przeznaczonej na zajęcia.

Moduł EasyAnalytics stanowi dla rektorów nowoczesny panel kontrolny zawierający szczegółowe informacje na temat wykorzystania i nasycenia auli.

Dzięki tym danym rektorzy mają większą pewność przy dokonywaniu właściwego wyboru w przypadku konieczności przydzielenia jednej lub więcej auli z jednego wydziału do drugiego, lub właściwego zarządzania personelem stołówek w zależności od napływu studentów czy też podejmowania decyzji o wynajmie lub zakupie nowych budynków i nowych auli, aby pomieścić zajęcia dla studentów.

EasyAnalytics jest zintegrowany z:

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Dzięki natywnej integracji obu modułów można pobrać z dużej ilości danych dot. rezerwacji dokonanych w EasyRoom użyteczne statystyki składające się na panel kontrolny modułu EasyAnalytics.

Oprogramowanie do samodzielnego uwierzytelniania dla uczelni wyższych

EasyAnalytics może być skonfigurowany tak, aby umożliwić dostęp do systemu za pomocą unikalnych danych uwierzytelniających uczelni wyższej. EasyAnalytics jest kompatybilny z najpopularniejszymi protokołami SSO, takimi jak Shibboleth, CAS i LDAP.

Referencje