Listy obecności wykładowców

Listy obecności wykładowców EasyRegister

EasyRegister to moduł oferowany w pakiecie EasyAcademy służący do samodzielnego potwierdzania obecności wykładowców na zajęciach.

W przypadku wielu zajęć zaplanowanych na ten sam dzień sprawdzenie, czy rzeczywiście zajęcia się odbyły to złożona procedura, którą należy odpowiednio zarządzić.

Z tej przyczyny wiele uczelni decyduje, że to sami wykładowcy mają potwierdzać swoją obecność na zajęciach.

Dzięki natywnej integracji z modułem EasyRoom, EasyRegister oferuje prowadzącym wszystkie zapamiętane zajęcia, za które wykładowca jest odpowiedzialny, z możliwością wskazania, dla minionych zajęć, czy zostały przeprowadzone lub czy wykładowca został zastąpiony przez kolegę, lub czy zajęcia zostały odwołane i z jakiego powodu.

W przypadku zmian godzin zajęć EasyRegister synchronizuje się automatycznie z modułem EasyRoom, wyświetlając docentowi zaktualizowane dane.

Po zakończeniu etapu samodzielnego potwierdzania obecności wykładowca jak i zarządca jednostki może pobrać przydatne raporty zawierające statystyki obecności.

EasyRegister jest zintegrowany z:

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Dzięki natywnej integracji obu modułów, możliwe jest uzyskanie informacji o datach, godzinach rozpoczęcia i zakończenia oraz aulach, w których mają odbywać się zajęcia, dla których wykładowca wymaga lub nie wymaga obowiązkowej obecności studentów.

Oprogramowanie do samodzielnego uwierzytelniania dla uczelni wyższych

EasyRegister może być skonfigurowany tak, aby umożliwić dostęp do systemu za pomocą unikalnych danych uwierzytelniających uczelni wyższej. EasyRegister jest kompatybilny z najpopularniejszymi protokołami SSO, takimi jak Shibboleth, CAS i LDAP.

Referencje