Monitorizare prezențe profesori

Monitorizare prezențe profesori EasyRegister

EasyRegister este un modul din suita EasyAcademy, conceput pentru auto-certificarea prezenței profesorilor la cursuri.

Dacă numărul de cursuri planificate într-o anumită zi este considerabil, activitatea de verificare a desfășurării acestora poate fi extrem de dificilă.

Din acest motiv, universitățile preferă să delege aceste atribuții profesorilor cu ajutorul unei auto-certificări, efectuate la sfârșitul sau în timpul desfășurării cursului respectiv.

Grație integrării native cu modulul EasyRoom, EasyRegister propune profesorilor toate cursurile memorate predate de aceștia, oferind opțiunea de a indica, în cazul cursurilor deja ținute, dacă activitatea didactică a fost desfășurată efectiv sau dacă profesorul a fost înlocuit de un coleg, sau dacă activitatea nu a fost desfășurată deloc, specificând motivul.

Dacă apar modificări ale orarului pentru cursurile succesive, EasyRegister se sincronizează automat cu modulul EasyRoom, prezentând profesorului informații actualizate permanent.

După finalizarea etapei de auto-certificare, atât profesorul cât și administratorul unității didactice, au posibilitatea de a descărca rapoarte cu informații statistice referitoare la prezență.

EasyRegister este integrată cu:

EasyRoom

EasyRoom este modulul din suita EasyAcademy care gestionează rezervările de evenimente în sălile de curs și în laboratoarele universității.
Grație integrării native dintre cele două module, este posibilă preluarea informațiilor referitoare la date, oră de început și sfârșit și sălile în care se desfășoară cursurile pentru care profesorul trebuie să declare dacă este sau nu prezent.

Software pentru autentificare universitară unică

EasyRegister poate fi configurat pentru a permite accesul la sistem cu ajutorul datelor de acces universitare unice; EasyRegister este compatibil cu cele mai comune protocoale SSO, cum ar fi Shibboleth, CAS și LDAP.

Recomandări