Calendar examene

Calendar examene EasyTest

EasyTest este un modul din Suita EasyAcademy, care permite optimizarea și gestionarea programării examenelor pentru studenți și profesori din Departamentele/Facultățile Universității.

EasyTest a fost conceput pentru a ajuta secretariatele să armonizeze programarea sesiunilor de examinare ale studenților cu disponibilitatea profesorilor și a sălilor de curs de care dispun Departamentele/Facultățile.

EasyTest reduce drastic timpul necesar pentru generarea programării examenelor, propune soluții care să satisfacă în măsura posibilului doleanțele profesorilor, dar care să și propună ]n același timp o programare mai aerisită a examenelor susținute de studenți; software-ul este de asemenea capabil să gestioneze și alte aspecte, referitoare de exemplu la comasarea examenelor ținute de același profesor sau de profesori diferiți, la alocarea unui examen la mai multe săli concomitent, precum și la gestionarea sesiunilor de examinare referitoare la discipline inactive sau care aparțin unor cursuri dezactivate, dar pentru care este necesar a se aloca o dată specifică pentru desfășurarea examenului.

EasyTest oferă două modalități de colectare a opțiunilor exprimate de profesori pentru elaborarea programării de examinare.

Prima modalitate presupune atribuirea din oficiu a programării examenelor; în cadrul acestei modalități, se va folosi elaboratorul automat al modulului EasyTest, care ia în considerare și verifică regulile principale ale programării de examinare, cum ar fi distanța minimă între două examene, distanța minimă în zile între examene, datele limită de atribuire a examenelor, lipsa de disponibilitate a profesorilor, etc.

Cea de-a doua modalitate presupune în schimb rezervarea datei și acolo unde se impune, a sălii, direct de către profesor, printr-o procedură online specifică; în cadrul acestei modalități, profesorul va putea vizualiza datele deja atribuite colegilor și va putea rezerva datele examenelor sale în zilele rămase libere.

Reducerile de costuri în minute/persoană prezentate mai jos au fost calculate cu ajutorul unora dintre clienții EasyStaff.

Exemplele de mai jos se referă la un Departament/Facultate de dimensiuni medii cu 150 de profesori, 300 de discipline predate și 900 de examene.

 • Colectare dorită profesori
  Abordare tradițională (formulare papetare): 12 minute pentru fiecare profesor
  Adoptare modul EasyTest:

  • Economia este de circa 30 zile/persoană pentru fiecare sesiune de examene
 • Realizzazione del calendario degli appelli d’esami
  Abordare tradițională: 1 minut pentru fiecare probă
  Adoptare modul EasyTest:

  • Economia este de circa 15 zile/persoană pentru fiecare sesiune de examene
 • Introducere automată a evenimentelor „examene” în agenda sălilor de curs
  Abordare tradițională: 0,5 minute pentru fiecare rezervare
  Adoptare modul EasyTest:

  • Economia este de circa 7,5 zile/persoană pentru fiecare sesiune de examene
 • Publicarea rezultatelor pentru studenți și profesori
  Abordare tradițională: 0,5 minute pentru fiecare probă
  Adoptare modul EasyTest:

  • Economia este de circa 7,5 zile/persoană pentru fiecare sesiune de examene

EasyTest poate fi integrat cu:

EasyRoom

EasyRoom este modulul din suita EasyAcademy care gestionează rezervările de evenimente în sălile de curs și în laboratoarele universității.
Grație compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se poate exporta programarea examenelor realizată cu EasyTest în agenda de angajamente din EasyRoom; rezervările exportate vor fi considerate evenimente de tip „examen”.

Agendă Web pentru studenți și profesori

Agenda web pentru studenți și profesori este modulul din suita EasyAcademy care permite consultarea publică a informațiilor destinate studenților și profesorilor.
Grație compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se poate publica programarea examenelor elaborată cu EasyTest și se permite așadar consultarea acesteia de către studenți și profesori.

EasyApp

EasyApp este aplicația mobilă pentru studenți și profesori din suita EasyAcademy.
Grație compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se poate publica programarea examenelor elaborată cu EasyTest și se permite așadar consultarea acesteia de către studenți și profesori.

Software de programare a activității didactice universitare

EasyTest poate fi integrat cu alte software-uri de Programare a activității didactice, folosite deja de către universități; mulțumită acestei integrări, se poate importa automat în EasyTest, pentru fiecare an de studii, oferta educațională a Departamentelor/Facultăților, care conține toate informațiile necesare (discipline, personal didactic, programe de licență și planuri de învățământ) pentru elaborarea programării examenelor.
EasyTest este integrat cu U-GOV Cineca, software-ul de programare a activității didactice cel mai întâlnit în universitățile din Italia, dar și cu alte sisteme personalizate, realizate de fiecare universitate în parte.

Software pentru înscriere și înregistrarea online a examenelor

EasyTest poate fi integrat cu programe informatice care presupun înscrierea online a studenților la examen și înregistrarea online a rezultatelor de către profesori, după finalizarea examenului; integrarea constă în posibilitatea de a importa programarea probelor de examen elaborată cu EasyTest în software-lu de înscriere și înregistrare, pentru a reduce numărul de operații de introducere date și a elimina riscul producerii de erori umane.
EasyTest este integrat cu U-GOV Cineca, software-ul de înscriere la examene și înregistrare a rezultatelor cel mai întâlnit în universitățile din Italia, dar și cu alte sisteme personalizate, realizate de fiecare universitate în parte.

Software pentru autentificare universitară unică

EasyTest poate fi configurat pentru a permite accesul la sistem cu ajutorul datelor de acces universitare unice; EasyTest este compatibil cu cele mai comune protocoale SSO, cum ar fi Shibboleth, CAS și LDAP.

Recomandări