Agendă web pentru studenți și profesori

Agendă web pentru studenți și profesori

Agenda web pentru studenți și profesori este un modul din suita EasyAcademy, care permite consultarea online a conținuturilor publice prezente în modulele suitei.

Agenda web pentru studenți și profesori reprezintă încununarea activității de comunicare, desfășurată în colaborare cu numeroase universități și consolidată în timp, prin care studenții și profesorii pot căuta cu ușurință informațiile dorite; cu ajutorul acestui instrument deosebit de ușor de utilizat, căutarea conținuturilor în agenda web este extrem de simplă, chiar și de pe tabletă sau smartphone.

Din agenda web pentru studenți și profesori, se pot consulta orarele cursurilor și programarea examenelor (după program de licență/an/specializare, după profesor sau după curs), calendarul examenelor de licență (după studenți, probe de examen și comisii de examen) precum și ocuparea sălilor din clădirile universității, permițând astfel studenților să afle cu ușurință care sunt sălile libere care pot fi folosite pentru studiu individual.

Toate paginile agendei permit exportarea angajamentelor vizualizate pe calendarul telefonului mobil; acest lucru permite profesorilor să memoreze în propria agendă personală cursurile predate, corelate cu alte angajamente academice și personale.

Mulțumită configurației url din cadrul fiecărei pagini a agendei web, studenții pot fi redirecționați de pe site-ul universității către anumite pagini din agenda web (de exemplu, de pe pagina web a universității, studenții pot fi redirecționați către orarul respectivului program de licență); este de asemenea posibilă generarea unui cod QR pentru fiecare sală în parte, care poate fi afișat la intrarea în sală și care redirecționează către agenda web pentru studenți și profesori, oferind informații referitoare la ocuparea sălii în ziua respectivă.

Agenda web pentru studenți și profesori este integrată cu:

EasyRoom

EasyRoom este modulul din suita EasyAcademy care gestionează rezervările de evenimente în sălile de curs și în laboratoarele universității.
Paginile din agenda web care conțin orarele cursurilor, programarea examenelor și ocuparea sălilor, sunt generate cu ajutorul informațiilor preluate din evenimentele memorate în modulul EasyRoom.

EasyCourse

EasyCourse este un modul din Suita EasyAcademy, care permite optimizarea și gestionarea orarelor de cursuri ale studenților și profesorilor din Departamentele/Facultățile Universității.
Orarele cu cursuri din săptămâna standard, elaborate cu ajutorul modulului EasyCourse, pot fi încărcate în agenda web pentru studenți și profesori.

EasyTest

EasyTest este un modul din Suita EasyAcademy, care permite optimizarea și gestionarea programării examenelor pentru studenți și profesori din Departamentele/Facultățile Universității.
Programările de examene elaborate cu ajutorul modulului EasyTest, pot fi încărcate în agenda web pentru studenți și profesori.

EasyThesis

EasyThesis este un modul din Suita EasyAcademy, care permite planificarea și gestionarea examenelor de licență organizate de Departamentele/Facultățile Universității.
Calendarele cu examene de licență, care includ și repartizarea studenților în funcție de proba susținută și profesorii care intră în componența comisiilor de examen și care au fost elaborate cu ajutorul modulului EasyThesis, pot fi încărcate în agenda web pentru studenți și profesori.

Recomandări