Examene de licență

Examene de licență EasyThesis

EasyThesis este un modul din Suita EasyAcademy, care permite planificarea și gestionarea examenelor de licență organizate de Departamentele/Facultățile Universității.

EasyThesis ia naștere în urma unui studiu aprofundat, realizat de EasyStaff pe un număr semnificativ de Departamente/Facultăți, din care a reieșit că fiecare universitate are un regulament propriu prin care se stabilesc modalitățile de distribuire ale candidaților la examenele de licență și procedurile cu ajutorul cărora sunt numiți profesorii care vor constitui comisiile de examen; fiecare unitate didactică poate avea o abordare diferită sub aspectul criteriilor de programare și gestionare a examenelor de licență față de celelalte unități din cadrul aceleiași universități.

EasyThesis reprezintă un răspuns la cerințele specifice ale fiecărei unități didactice și poate în același timp să integreze solicitările și manifestările de disponibilitate ale corpului profesoral, care devine astfel un element activ, cu capacitate decizională, vizavi de formarea comisiilor de examen.

Fiecare unitate didactică poate fi împărțită în diverse secțiuni disciplinare de care aparțin studenții și profesorii; pentru fiecare sesiune și pentru fiecare secțiune disciplinară, utilizatorul va fi ghidat prin anumite faze succesive: atribuirea zilelor de desfășurare a probelor de examen în intervalul de timp alocat sesiunii, atribuirea studenților care vor susține, în cadrul fiecărei probe, propria lucrare de licență și atribuirea profesorilor care vor forma comisia de evaluare.

Reducerile de costuri în minute/persoană prezentate mai jos au fost calculate cu ajutorul unora dintre clienții EasyStaff.

Exemplele de mai jos se referă la un Departament/Facultate de dimensiuni medii cu 150 de profesori, 150 de candidați la licență și 12 examene de licență.

 • Colectare dorită profesori
  Abordare tradițională (formulare papetare): 5 minute pentru fiecare profesor
  Adoptare modul EasyThesis:

  • Economia este de circa 12,5 zile/persoană pentru fiecare sesiune de examen de licență
 • Elaborare orar
  Abordare tradițională: 20 minute pentru fiecare examen de licență
  Adoptare modul EasyThesis:

  • Economia este de circa 4 zile/persoană pentru fiecare sesiune de examen de licență
 • Publicarea rezultatelor
  Abordare tradițională: 10 minute pentru fiecare examen de licență
  Adoptare modul EasyThesis:

  • Economia este de circa 2 zile/persoană pentru fiecare sesiune de examen de licență

EasyThesis este integrat cu:

Software de gestiune universitară

EasyThesis poate fi integrat cu software-uri de gestiune universitară; grație acestei integrări, se pot importa automat în EasyThesis lista candidaților la licență, titlurile lucrărilor de licență, lista profesorilor și funcțiile acestora, precum și eventuali parametri care condiționează formarea comisiilor de examen.

Agendă Web pentru studenți și profesori

Agenda web pentru studenți și profesori este modulul din suita EasyAcademy care permite consultarea publică a informațiilor destinate studenților și profesorilor.
Grație compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se pot publica informațiile referitoare la examenele de licență elaborate cu EasyThesis și se permite așadar consultarea programării de către studenți și profesori.

Software pentru autentificare universitară unică

EasyThesis poate fi configurat pentru a permite accesul la sistem cu ajutorul datelor de acces universitare unice; EasyThesis este compatibil cu cele mai comune protocoale SSO, cum ar fi Shibboleth, CAS și LDAP.

Recomandări