Orar cursuri

Orar cursuri EasyCourse

EasyCourse este un modul din Suita EasyAcademy, care permite optimizarea și gestionarea orelor de curs ale studenților și profesorilor din Departamentele/Facultățile Universității.

EasyCourse este soluția ideală atât pentru cei care au nevoie de ajutorul unui elaborator automat eficient și rapid la pregătirea orarelor de curs, cât și pentru cei care vor doar să certifice și verifice calendare deja realizate prin metode tradiționale.

Nevoia de a utiliza un software pentru gestionarea orarelor de curs și a activităților didactice, naște ca un răspuns la un sistem universitar extrem de rigid și complex, a cărui ofertă educațională este de cele mai multe ori fragmentată și comună mai multor programe de licență.

Elementului de complexitate i se adaugă nevoia de a satisface cerințele mai multor categorii de utilizatori, cum ar fi profesorii, care în general au preferințe vizavi de locul și ora la care doresc să țină cursurile, studenții, care preferă orare mai compacte și distribuite omogen de-a lungul zilelor săptămânii și nu în ultimul rând, departamentele, care trebuie să țină adesea cont de gradul de ocupare al sălilor de curs și laboratoarelor.

În lumina celor de mai sus, personalul administrativ al universităților are nevoie de susținere, cu ajutorul unui instrument informatic capabil să facă față complexității problemei și care să ușureze organizarea și gestionarea cursurilor universitare, fără a pierde din vedere multitudinea de variabile existente.

EasyCourse pune la dispoziție o procedură web în cadrul căreia profesorii își pot exprima dezideratele, cum ar fi cereri de zile consecutive pentru navetiști, intervale orare problematice sau săli de curs preferate.

EasyCourse gestionează atât cazurile în care secretariatul Departamentului/Facultății decide ca orarul să urmeze tot timpul tiparul unei săptămâni standard” (de luni până vineri/sâmbătă), cât și cazurile în care secretariatul Departamentului/Facultății decide ca orarul să fie organizat diferit de la o săptămână la alta, o situație obișnuită în cadrul universităților care oferă module numeroase dar cu un număr redus de credite și un număr reduse de ore de curs, care se epuizează în câteva săptămâni.

EasyCourse este software-ul potrivit pentru instituțiile care doresc să crească valoarea propriei oferte educaționale, să economisească timp și să investească în simplitatea unei soluții unice.

Reducerile de costuri în minute/persoană prezentate mai jos au fost calculate cu ajutorul unora dintre clienții EasyStaff.
Exemplele de mai jos se referă la un Departament/Facultate de dimensiuni medii cu 150 de profesori, 250 de discipline predate și 1000 de evenimente didactice.

 • Colectare dorită profesori
  Abordare tradițională (formulare pe suport papetar): 10 minute pentru fiecare profesor
  Adoptare modul EasyCourse:

  • Economia este de circa 25 zile/persoană/semestru
 • Elaborare orar
  Abordare tradițională: 5 minute pentru fiecare disciplină (în caz de elaborare completă)
  Adoptare modul EasyCourse:

  • Economia este de circa 20 zile/persoană/semestru
 • Introducere automată a evenimentelor cursîn agenda sălilor de curs
  Abordare tradițională: 0,5 minute pentru fiecare rezervare
  Adoptare modul EasyCourse:

  • Economia este de circa 8 zile/persoană/semestru
 • Publicarea rezultatelor pentru studenți și profesori
  Abordare tradițională: 0,5 minute pentru fiecare disciplină
  Adoptare modul EasyCourse:

  • Economia este de circa 2 zile/persoană/semestru

EasyCourse poate fi integrat cu:

EasyRoom

EasyRoom este modulul din suita EasyAcademy care gestionează rezervările de evenimente în sălile de curs și în laboratoarele universității.
Grație compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se pot exporta orarele planificate cu EasyCourse în agenda de angajamente din EasyRoom; rezervările exportate vor fi considerate evenimente de tip „curs”.

Agendă Web pentru studenți și profesori

Agenda web pentru studenți și profesori este modulul din suita EasyAcademy care permite consultarea publică a informațiilor destinate studenților și profesorilor.
Grație compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se pot publica orarele de curs elaborate în EasyCourse și se permite așadar consultarea calendarelor de către studenți și profesori.

EasyApp

EasyApp este aplicația mobilă pentru studenți și profesori din suita EasyAcademy.
Grație compatibilității dintre cele două module, cu un simplu clic se pot publica orarele de curs elaborate în EasyCourse și se permite așadar consultarea calendarelor de către studenți și profesori.

Software de programare a activității didactice universitare

EasyCourse poate fi integrat cu alte software-uri de Programare a activității didactice, folosite deja de către universități; mulțumită acestei integrări, se poate importa automat în EasyCourse, pentru fiecare an de studii, oferta educațională a Departamentelor/Facultăților, care conține toate informațiile necesare (discipline, personal didactic, programe de licență și planuri de învățământ) pentru elaborarea orarului.
EasyCourse este integrat cu U-GOV Cineca, software-ul de programare a activității didactice cel mai întâlnit în universitățile din Italia, precum și cu diverse sisteme personalizate, realizate de fiecare universitate în parte.

Software pentru autentificare universitară unică

EasyCourse poate fi configurat pentru a permite accesul la sistem cu ajutorul datelor de acces universitare unice; EasyCourse este compatibil cu cele mai comune protocoale SSO, cum ar fi Shibboleth, CAS și LDAP.

Recomandări