Monitorizare prezențe studenți

Monitorizare prezențe studenți EasyBadge

EasyBadge este un modul din suita EasyAcademy conceput pentru monitorizarea prezenței studenților care frecventează cursurile cu prezență obligatorie.

Verificarea prezenței la curs este fără doar și poate o sarcină dificilă.

Utilizarea unui registru de prezențe în care semnează studenții, nu este cea mai sigură și mai modernă metodă, acesta fiind motivul pentru care multe universități aleg să folosească instrumente mult mai eficient și mai inovatoare.

Pentru atingerea acestui obiectiv, universitățile trebuie să evite sistemele depășite, care nu garantează veridicitatea datelor colectate, introducând în contrapartidă sisteme tehnologice care să asigure o monitorizare simplă și eficientă, fără investiții extrem de costisitoare.

EasyBadge este un modul intuitiv și minimalist care se integrează cu modulul EasyRoom, din care își extrage evenimentele pentru care se dorește monitorizarea prezenței la cursuri. Simplifică gestiunea activităților didactice care fac obiectul monitorizării, reducând riscul producerii erorilor de data entry.

Modalitatea de monitorizare propusă de EasyStaff se bazează pe folosirea de către studenți a aplicației mobile EasyApp; studentul folosește aplicația EasyApp pentru a înregistra codul alfanumeric al cursului comunicat de către profesor, și dacă toate verificările executate de EasyApp se efectuează fără impedimente, sistemul va trimite modulului EasyBadge o confirmare de prezență a studentului respectiv la curs.

EasyBadge calculează automat și progresiv, pe măsură ce cursurile sunt ținute, procentajul de prezență a studentului la fiecare eveniment sau grup de evenimente; la finalizarea numărului de evenimente prevăzut, EasyBadge va trimite utilizatorului administrator lista cu studenții care au depășit pragul minim de prezență cerut pentru participarea la examen.

Reducerile de costuri în minute/persoană prezentate mai jos au fost calculate cu ajutorul unora dintre clienții EasyStaff.

Exemplele de mai jos se referă la un Departament/Facultate de dimensiuni medii cu 30 de discipline cu frecvență obligatorie monitorizată și 15 lecții pentru fiecare disciplină.

 • Formulare papetare (imprimare și predare)
  Abordare tradițională: 2 minute pentru fiecare curs
  Adoptare modul EasyBadge:

  • Economia este de circa 15 zile/persoană/semestru
 • Formulare papetare (introducere date prezență)
  Abordare tradițională: 3 minute pentru fiecare curs
  Adoptare modul EasyBadge:

  • Economia este de circa 22,50 zile/persoană/semestru
 • Calcul final
  Abordare tradițională: 5 minute pentru fiecare disciplină
  Adoptare modul EasyBadge:

  • Economia este de circa 2,5 zile/persoană/semestru

EasyRoom

EasyRoom este modulul din suita EasyAcademy care gestionează rezervările de evenimente în sălile de curs și în laboratoarele universității.
Grație integrării native dintre cele două module, este posibilă preluarea informațiilor referitoare la date, oră de început și sfârșit și sălile în care se desfășoară cursurile; fiecărui curs preluat din EasyRoom i se va atribui un cod alfanumeric, care va fi comunicat studenților.

EasyApp

EasyApp este aplicația mobilă pentru studenți și profesori din suita EasyAcademy.
Monitorizarea prezențelor la cursurile cu frecvență obligatorie propusă de EasyStaff, presupune utilizarea dispozitivelor mobile pe care studenții folosesc aplicația mobilă EasyApp.

Software pentru autentificare universitară unică

EasyBadge poate fi configurat pentru a permite accesul la sistem cu ajutorul datelor de acces universitare unice; EasyBadge este compatibil cu cele mai comune protocoale SSO, cum ar fi Shibboleth, CAS și LDAP.

Recomandări