Rezervare săli

Rezervare săli EasyRoom

EasyRoom este modulul din suita EasyAcademy care gestionează rezervările de evenimente în sălile de curs și în laboratoarele universității.

Obiectivul principal al modulului EasyRoom este acela de a centraliza gestionarea rezervărilor referitoare la toate sălile și laboratoarele, pentru a ține sub control utilizarea și gradul de ocupare al spațiilor la nivelul universității, descentralizând activitatea în diversele departamente/facultăți. Finalitatea ultimă este aceea de a putea gestiona rezervarea evenimentelor în sălile folosite în mod obișnuit de respectivele unități didactice.

De regulă, gestionarea sălilor de curs este subordonată elaborării calendarului de activități didactice de bază, cum ar fi orarele de cursuri și sesiunile de examen și presupune prin urmare un anumit nivel de colaborare între secretariate și utilizatori în vederea rezervării sălilor pentru evenimente sporadice, cum ar fi convenții, seminarii, examene de licență, etc.

Gestiunea centralizată a rezervărilor în sălile de curs este așadar deosebit de importantă, întrucât permite atribuirea acestor spații către diversele unități didactice în mod echilibrat, garantând în același timp un control gestionar adecvat al resurselor puse la dispoziția fiecărei unități didactice.
EasyRoom a fost conceput tocmai în scopul de a simplifica munca personalului administrativ însărcinat cu gestionarea spațiilor în contextul planificării și administrării utilizării acestora; astfel, modulul presupune existența mai multor niveluri de competență și permite introducerea referenților specifici însărcinați cu aprobarea sau respingerea solicitărilor venite din partea utilizatorilor interni și externi.

Grație simplității și versatilității sale, EasyRoom este sistemul ideal pentru gestionarea și rezervarea spațiilor universitare.

EasyRoom este integrat cu:

EasyCourse

EasyCourse este un modul din Suita EasyAcademy, care permite optimizarea și gestionarea orarelor de cursuri ale studenților și profesorilor din Departamentele/Facultățile Universității.
Mulțumită compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se poate exporta orarul de cursuri planificat în EasyCourse, în agenda de angajamente din EasyRoom; rezervările exportate for fi considerate evenimente de tip „curs” și vor putea fi, în funcție de opțiunea administratorului modulului, consultate și în Agenda web a studenților și profesorilor, pe monitoare externe și în aplicația mobilă EasyApp.

EasyTest

EasyTest este un modul din Suita EasyAcademy, care permite optimizarea și gestionarea programării examenelor pentru studenți și profesori din Departamentele/Facultățile Universității.
Mulțumită compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se poate exporta programarea de examene realizată în EasyTest, în agenda de angajamente din EasyRoom; rezervările exportate for fi considerate evenimente de tip „examen” și vor putea fi, în funcție de opțiunea administratorului modulului, consultate și în Agenda web a studenților și profesorilor, pe monitoare externe și în aplicația mobilă EasyApp.

EasyAnalytics

EasyAnalytics este un modul din suita EasyAcademy, care permite generarea de statistici referitoare la utilizarea și gradul de saturație al sălilor universității.
Toate graficele generate de modulul EasyAnalytics sunt calculate pe baza evenimentelor memorate în modulul EasyRoom.

Consultare evenimente pe monitoare

Consultarea angajamentelor pe monitor constă în posibilitatea de a consulta informațiile referitoare la rezervările introduse în EasyRoom prin proiectarea pe monitoare externe de mari dimensiuni amplasate la intrarea în clădiri sau pe coridoarele universității.

Agendă Web pentru studenți și profesori

Agenda web pentru studenți și profesori este modulul din suita EasyAcademy care permite consultarea publică a informațiilor destinate studenților și profesorilor.
Grație compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se pot publica informațiile referitoare la orarele de cursuri și programarea examenelor, exportate și eventual actualizate punctual în EasyRoom, permițând consultarea acestora de către studenți și profesori.

EasyApp

EasyApp este aplicația mobilă pentru studenți și profesori din suita EasyAcademy.
Grație compatibilității native dintre cele două module, cu un simplu clic se pot publica informații referitoare la orarele de cursuri și programarea examenelor, exportate și eventual actualizate punctual în EasyRoom, permițând consultarea acestora de către studenți și profesori. Se poate de asemenea publica ocuparea pe zile a sălilor de curs, pentru a permite studenților să vadă în timp real care sunt sălile libere.

EasyBadge

EasyBadge este un modul din suita EasyAcademy conceput pentru monitorizarea prezenței studenților la curs, în cadrul cursurilor cu prezență obligatorie.
Mulțumită integrării native dintre cele doua module, cu un simplu clic se pot transfera datele și orele de început și sfârșit ale evenimentelor memorate în EasyRoom, în modulul EasyBadge, pentru a fi putea fi folosite la monitorizarea prezenței studenților.

EasyRegister

EasyRegister este un modul din suita EasyAcademy, conceput pentru auto-certificarea prezenței profesorilor la cursuri.
Mulțumită integrării native dintre cele doua module, cu un simplu clic se pot transfera datele și orele de început și sfârșit ale evenimentelor memorate în EasyRoom, în modulul Registru Profesori, pentru a fi putea fi folosite la monitorizarea prezenței acestora la curs.

Software pentru autentificare universitară unică

EasyRoom poate fi configurat pentru a permite accesul la sistem cu ajutorul datelor de acces universitare unice; EasyRoom este compatibil cu cele mai comune protocoale SSO, cum ar fi Shibboleth, CAS și LDAP.

Recomandări