Rezerwacja auli

Rezerwacja auli EasyRoom

EasyRoom jest modułem oferowanym w pakiecie EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelnianych.

Głównym celem EasyRoom jest centralizacja zarządzania rezerwacjami auli, laboratoriów i sal, utrzymanie kierunku i kontroli na poziomie uniwersyteckim w zakresie wykorzystania i nasycenia przestrzeni, decentralizacja pracy pomiędzy różnymi wydziałami/szkołami, zarządzanie rezerwacjami wydarzeń w aulach zwykle używanych przez różne wydziały.

Zazwyczaj zarządzanie salami dydaktycznymi jest podporządkowane stworzeniu kalendarzy podstawowych zajęć dydaktycznych, takich jak plany zajęć i sesje egzaminacyjne, i dlatego wymaga współpracy między dziekanatami a użytkownikami, którzy rezerwują aule na sporadyczne wydarzenia, jak konferencje, seminaria, obrony prac dyplomowych.

Scentralizowane zarządzanie rezerwacjami auli ma zatem kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na zrównoważone przypisanie tych przestrzeni do różnych struktur i jednoczesne utrzymanie kontroli nad zarządzaniem zasobami różnych obiektów dydaktycznych.
EasyRoom został opracowany w celu ułatwienia pracownikom administracyjnym zarządzania dostępnością przestrzeni uczelnianych. Oprogramowanie przewiduje różne poziomy uprawnień i pozwala na wprowadzenie danych osób z zadaniem przyjmowania lub odrzucania wniosków składanych przez wnioskodawców wewnętrznych i zewnętrznych.

Dzięki swojej prostocie i uniwersalnemu zastosowaniu EasyRoom stanowi doskonały system zarządzania i rezerwacji auli na uczelniach wyższych.

EasyRoom jest zintegrowany z:

EasyCourse

EasyCourse to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie planami zajęć studentów i wykładowców na wydziałach/w szkołach wyższych.
Dzięki natywnej integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, eksportowanie planu zajęć utworzonego z EasyCourse do kalendarza EasyRoom. Wyeksportowane rezerwacje będą klasyfikowane jako wydarzenia typu „zajęcia” i będą, zgodnie z wyborem administratora EasyCourse, dostępne również w kalendarzu online dla studentów i wykładowców, na monitorach zewnętrznych i w aplikacji mobilnej EasyApp.

EasyTest

EasyTest to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie harmonogramami egzaminów dla studentów i wykładowców wydziałów/szkół wyższych.
Dzięki natywnej integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, eksportowanie harmonogramu egzaminów utworzonego z EasyTest do kalendarza EasyRoom. Wyeksportowane rezerwacje będą klasyfikowane jako wydarzenia typu „egzamin” i będą, zgodnie z wyborem administratora EasyTest, dostępne również w kalendarzu online dla studentów i wykładowców, na monitorach zewnętrznych i w aplikacji mobilnej EasyApp.

EasyAnalytics

EasyAnalytics jest modułem oferowanym w pakiecie EasyAcademy, który umożliwia tworzenie statystyk dotyczących wykorzystania i nasycenia auli uczelni.
Wszystkie wykresy generowane w module EasyAnalytics są obliczane na podstawie wydarzeń zapisanych w module EasyRoom.

Wyświetlanie wydarzeń na monitorach

Wyświetlanie wydarzeń na monitorach daje możliwość udostępniania informacji o rezerwacjach wprowadzonych do EasyRoom poprzez wyświetlanie na dużych monitorach zewnętrznych umieszczonych przy wejściu do budynków lub na korytarzach fakultetów.

Kalendarz online dla studentów i wykładowców

Kalendarz online dla studentów i wykładowców jest modułem pakietu EasyAcademy, który umożliwia publikowanie informacji przeznaczonych dla studentów i wykładowców.
Dzięki natywnej integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, publikowanie informacji dotyczących planów zajęć i harmonogramów egzaminów eksportowanych i ewentualnie zaktualizowanych za pomocą EasyRoom i umożliwienie wyświetlania kalendarzy studentom i wykładowcom.

EasyApp

EasyApp to aplikacja mobilna dla studentów i wykładowców oferowana w pakiecie EasyAcademy.
Dzięki integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego prostego kliknięcia, publikowanie informacji dotyczących planów zajęć i harmonogramów egzaminów eksportowanych i ewentualnie zaktualizowanych za pomocą EasyRoom i umożliwienie wyświetlania kalendarzy studentom i wykładowcom. Możliwe jest również publikowanie dziennych rezerwacji auli, aby umożliwić studentom przeglądanie wolnych auli w czasie rzeczywistym.

EasyBadge

EasyBadge to moduł pakietu EasyAcademy służący monitorowaniu obecności studentów na zajęciach w przypadku przedmiotów, na których obecność jest obowiązkowa.
Dzięki natywnej integracji obu modułów możliwe jest, za pomocą jednego kliknięcia, raportowanie dat oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia wydarzeń zapisanych w EasyRoom w module EasyBadge w celu udostępnienia ich studentom, aby mogli potwierdzić swoją obecność.

EasyRegister

EasyRegister to moduł oferowany w pakiecie EasyAcademy służący do samodzielnego potwierdzania obecności wykładowców na zajęciach.
Dzięki natywnej integracji obu modułów możliwe jest raportowanie dat oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia wydarzeń zapisanych w EasyRoom w module Rejestr wykładowców w celu umożliwienia prowadzącym samodzielnego potwierdzania obecności na zajęciach.

Oprogramowanie do samodzielnego uwierzytelniania dla uczelni wyższych

EasyRoom może być skonfigurowany tak, aby umożliwić dostęp do systemu za pomocą unikalnych danych uwierzytelniających uczelni wyższej. EasyRoom jest kompatybilny z najpopularniejszymi protokołami SSO, takimi jak Shibboleth, CAS i LDAP.

Referencje