Kalendarz online dla studentów i wykładowców

Kalendarz online dla studentów i wykładowców

Kalendarz online dla studentów i wykładowców to moduł oferowany w pakiecie EasyAcademy, który pozwala wyświetlać online treści ogólnodostępne zapisane w innych modułach pakietu.

Kalendarz online dla studentów i wykładowców jest wynikiem współpracy z kilkoma uniwersytetami i do tej pory stanowi skonsolidowane narzędzie pozwalające studentom i wykładowcom na łatwe znalezienie interesujących ich informacji. Dzięki swojej „responsywnej” charakterystyce wyszukiwanie w kalendarzu potrzebnych informacji jest szczególnie proste nawet przy korzystaniu ze smartfonów i tabletów.

W kalendarzu online studenci i wykładowcy mogą zapoznać się z terminami zajęć i kalendarzami egzaminów (według kierunku/roku/trybu, według docenta i według nauczania indywidualnego), z kalendarzami sesji dyplomowych (wraz ze studentami przypisanymi do każdej sesji i komisjami egzaminacyjnymi) oraz z zajętością sal dydaktycznych w obiektach uczelni, dzięki czemu studenci mogą łatwo zorientować się, które sale są wolne do nauki.

Z każdej strony kalendarza można wyeksportować wydarzenia do kalendarza na smartfonie. To funkcja szczególnie przydatna, ponieważ pozwala wykładowcom na zapisywanie planów zajęć w osobistym kalendarzu i powiązać je z innymi zobowiązaniami akademickimi i prywatnymi.

Dzięki konfiguracji adresów url poszczególnych stron kalendarza możliwe jest przekierowanie studentów ze strony internetowej Uniwersytetu na konkretną stronę kalendarza dla studentów i wykładowców (np. ze strony uniwersyteckiej danego kierunku studiów możliwe jest przekierowanie studenta do planu zajęć tego kierunku). Możliwe jest również stworzenie kodu QR dla każdej auli, który zostanie umieszczony przy wejściu do auli i będzie przekierowywał na stronę kalendarza dla studentów i wykładowców z dziennym zajęciem auli.

Kalendarz online dla studentów i wykładowców jest zintegrowany z:

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Plany zajęć, harmonogramy egzaminów i strony dot. zajętości auli w kalendarzu online dla studentów i wykładowców są oferowane poprzez czerpanie informacji z wydarzeń zapisywanych w module EasyRoom.

EasyCourse

EasyCourse to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie planem zajęć studentów i wykładowców na wydziałach/w szkołach wyższych.
Plany zajęć standardowego tygodnia utworzone w module EasyCourse są udostępniane w kalendarzu online dla studentów i wykładowców.

EasyTest

EasyTest to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie harmonogramami egzaminów dla studentów i wykładowców wydziałów/szkół wyższych.
Kalendarze sesji egzaminacyjnych utworzone w module EasyTest są udostępniane w kalendarzu online dla studentów i wykładowców.

EasyThesis

EasyThesis to moduł pakietu EasyAcademy, który pozwala na optymalizację i zarządzanie sesjami dyplomowymi na wydziałach/szkołach wyższych.
Kalendarze sesji dyplomowych z przypisanymi do poszczególnych sesji studentami oraz z uwzględnieniem członków wydziałów wchodzących w skład komisji absolutoryjnych, stworzone w module EasyThesis, są udostępniane w kalendarzu online dla studentów i wykładowców.

Referencje