Wyświetlanie wydarzeń na monitorach

Wyświetlanie wydarzeń na monitorach

Wydarzenia zapisane w terminarzach modułu EasyRoom mogą być udostępniane studentom dzięki wyświetlaniu ich na monitorach zewnętrznych umieszczonych przy wejściu do budynków lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu studentów, takich jak korytarze uniwersyteckie i przestrzenie wspólne.

Treści wyświetlane na monitorach mogą być konfigurowane w zależności od auli znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach oraz od rodzaju planowanych wydarzeń, co czyni to narzędzie niezwykle uniwersalnym.

W zależności od wielkości monitorów i potrzeb struktury, wyświetlanie na monitorach może być skonfigurowane na dwa sposoby: wyświetlanie dziennego planu zajęć w poszczególnych aulach, umożliwiające wyświetlanie wszystkich zajęć fakultetu na jednym ekranie, lub wyświetlanie listy rezerwacji.

Istnieje również możliwość wyświetlania na monitorach zewnętrznych komunikatów dnia, które można wprowadzić do EasyRoom, przydatnych do informowania studentów o zmianach w planie zajęć, anulowaniu zajęć lub innych ważnych komuników o charakterze bardziej ogólnym.

Opcja wyświetlania wydarzeń na monitorach jest zintegrowana z:

EasyRoom

EasyRoom jest modułem pakietu EasyAcademy, służącym do zarządzania rezerwacjami auli i laboratoriów uczelni.
Treści wyświetlane na monitorach są pobierane z danych dotyczących auli zapisywanych w EasyRoom.

Digital Signage

Oprogramowanie Digital Signage to narzędzia informatyczne, które pozwalają na tworzenie harmonogramów z wysoce konfigurowalną dynamiczną treścią. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest wyświetlanie na dużych ekranach różnego rodzaju treści, takich jak obrazy, filmiki, linki, wiadomości itp.
Linki do stron, na których można zapoznać się z wydarzeniami wyświetlanymi na monitorach, można umieścić w harmonogramach skonfigurowanych przez oprogramowanie Digital Signage.

Referencje