Rezerwacja usług i zasobów

Rezerwacja usług i zasobów EasyPlanning

EasyPlanning to moduł opracowany przez EasyStaff w celu zarządzania, udostępniania, rezerwacji on-line i kontroli dostępu do zaplanowanych usług i zasobów fizycznych.

EasyPlanning jest łatwo dostępny z chmury EasyStaff za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej i nie wymaga instalacji na komputerach klientów, którzy z niego korzystają.

EasyPlanning to usługa SaaS certyfikowana przez Agencję ds. cyfryzacji (wyświetl online certyfikat di EasyPlanning).

 

Rezerwacja zaplanowanych usług

EasyPlanning może być wykorzystywany do rezerwacji online zaplanowanych usług w celu uniknięcia zgromadzeń w miejscach publicznych i prywatnych oraz ułatwienia procesu rezerwacji terminów dla użytkowników (obywateli, studentów, pracowników itd.).

W tym zakresie EasyPlanning ma na celu przezwyciężenie starej koncepcji wizyt telefonicznych, gwarantując, że użytkownicy mogą zarezerwować usługę przez internet i skorzystać z szerokiego wyboru dat i godzin usługi.

Istnieje wiele przypadków zastosowania, takich jak na przykład rezerwacja usług miejskich i uniwersyteckich w punkcie obsługi (rezerwacja usług Urzędu Ewidencji Ludności, wniosków o wydanie dowodu osobistego, rejestracji pojazdów itd.), rezerwacja dostępu do placu segregacji odpadów, rezerwacja dostępu do sklepów, rezerwacja usług bibliotecznych itd.

We wszystkich tych przypadkach, system oferuje zarówno Obszar prywatny, przeznaczony dla administratorów i menedżerów, jak i Obszar ogólnodostępny, który, dzięki wykorzystaniu w pełni konfigurowalnych responsywnych modułów internetowych, pozwala użytkownikom (obywatelom, studentom, pracownikom itd.) na wyszukiwanie i dokonywanie rezerwacji online na interesujące ich usługi.

 

Rezerwacja zasobów fizycznych

EasyPlanning może być wykorzystywany do rezerwowania zasobów fizycznych w celu zagwarantowania kontroli przez organ centralny, przy jednoczesnym umożliwieniu samodzielnego rezerwowania zasobów organom/użytkownikom peryferyjnym.

Dzięki kompletności informacji dotyczących rezerwacji możliwe jest prowadzenie użytecznych statystyk dotyczących użytkowników lub grupy użytkowników, którzy dokonali rezerwacji lub korzystali z zasobu, co pozwala na ustalenie ewentualnych kosztów, jakie należy zastosować.

Zakres zastosowania jest szeroki, np. zarządzanie dostępnością siłowni i świetlic miejskich, zarządzanie dostępnością pojazdów służbowych w terenie, zarządzanie dostępnością wyposażenia laboratoriów, zarządzanie dostępnością biurek i sal konferencyjnych.

We wszystkich tych przypadkach system udostępnia jedynie Obszar Prywatny, przeznaczony dla administratorów, kierowników i zwykłych użytkowników, z których każdy ma określony poziom uprawnień do rezerwacji zasobów, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie przepływem wniosków od użytkowników peryferyjnych, poprzez wysyłanie automatycznych e-maili, gwarantujących terminowe udostępnianie zasobów.

EasyPlanning wykorzystuje się w poniższych obszarach:

 

Rezerwacje zaplanowanych usług

 • rezerwacje online usług miejskich i uniwersyteckich w punkcie obsługi (rezerwacje usług Urzędu ewidencji ludności, wniosków o wydanie dowodu osobistego, rejestracji pojazdów itd.)
 • rezerwacje online dostępu do placów segregacji odpadów
 • rezerwacje online miejsc w bibliotekach i czytelniach gminnych i uniwersyteckich
 • rezerwacje online dostępu do sklepów
 • rezerwacje online wizyt w szpitalach i ośrodkach opieki
 • rezerwacje online wizyt lekarskich
 • rezerwacje online na testy i egzaminy uniwersyteckie
 • rezerwacje online na konsultacje i usługi kosmetyczne
 • rezerwacje online wstępu na plaże i rezerwacje parasoli i altanek
 • rezerwacje online konsultacji z nauczycielami dla szkół i uczelni wyższych
 • rezerwacje online wizyt w kancelariach prawnych

 

Rezerwacje zasobów fizycznych

 • Zarządzanie dostępnością siłowni i świetlic miejskich
 • Zarządzanie dostępnością laboratoriów i parków pojazdów
 • Zarządzanie dostępnością biurek i sal konferencyjnych
 • Zarządzanie harmonogramami sal sądowych

EasyPlanning jest zintegrowany z:

Modułem kontroli wstępu

Dzięki modułowi kontroli wstępu Easy Planning umożliwia na etapie następującym po rezerwacji online zarządzanie dostępem do lokali użytkowników, którzy dokonują rezerwacji.
Moduł kontroli wstępu umożliwia śledzenie rzeczywistego wstępu do obiektu za pomocą zbliżenia kodu QR rezerwacji na smartfonie lub tablecie.
Funkcja kontroli wstępu może być wykorzystywana do weryfikacji na przykład śledzenia obecności w przypadku rezerwacji miejsca w bibliotece albo w przypadku dostępu do siedziby firmy, albo w przypadku wizyt pacjentów w ośrodkach opieki.

EasyAcademy

W środowisku uniwersyteckim EasyPlanning współpracuje z innymi modułami pakietu EasyAcademy:

 • Baza danych administratorów
 • Scentralizowane uwierzytelnianie administratorów i studentów
 • Kalendarz online dla studentów i wykładowców i EasyApp: Obszar ogólnodostępny modułu EasyPlanning może być zintegrowany z platformami EasyAcademy przeznaczonymi dla studentów.

Referencje