Planowanie zmian

Project Description

Planowanie zmian Workforce Planner

Workforce Planner to algorytmiczny system służący do automatycznego planowania harmonogramów zmian i przydziału obowiązków pracownikom firmy.

Workforce Planner jest niezbędnym narzędziem we wszystkich tych branżach, które muszą zagwarantować ciągłość obsługi klienta końcowego (wymagane potrzeby) przy spełnieniu postanowień umów pracy, równomiernym rozłożeniu obowiązków między pracowników i zapewnieniu, że pracownicy zawsze wykonują zadania, do których są wykwalifikowani.

Workforce Planner przypisuje zasoby ludzkie z najbardziej odpowiednimi kompetencjami do danego zadania. Narzędzie to pozwala sklasyfikować i powiązać kompetencje pracowników z informacjami dotyczącymi zadań, jakie muszą być wykonane, co poprawia wydajność i jakość oferowanych usług.

Dzięki wysokiej elastyczności i rozbudowanej funkcjonalności Workforce Planner możliwe jest tworzenie różnych planów pracy zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy, w tym ścisłym spełnieniem ograniczeń umownych pracowników (takich jak maksymalna liczba godzin w tygodniu, maksymalna liczba kolejno przepracowanych dni itd.), równym traktowaniem w przydziale obowiązków, zagwarantowaniem usług na rzecz działalności firmy itd.

Workforce Planner opiera się na zasadzie, że przydział zadań zależy od czasu pracy przypisanego pracownikom w poszczególnych dniach roboczych (różnica z narzędziem algorytmicznym Activity Planner).

Workforce Planner w prosty sposób integruje się z platformami partnerskimi, które oferują systemy do zarządzania zasobami ludzkimi (obecności/nieobecności w pracy, sprawy administracyjne itd.) i stanowi kluczową wartość dodaną w zapewnieniu klientowi kompletnej usługi w zakresie organizacji personelu firmy.

Moduł Workforce Planner zostało stworzony za pomocą algorytmów metaheurystycznych należących do paradygmatu znanego jako „lokalne przeszukiwanie”. Lokalne przeszukiwanie pozwala znacząco zredukować czas naprawy w porównaniu z technikami proponowanymi w literaturze naukowej. Dzięki lokalnemu przeszukiwaniu można automatycznie i w rozsądnym czasie znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązania.

Workforce Planner jest szczególnie przydatny do automatycznego tworzenia harmonogramów zmian i przydziału obowiązków pracownikom w następujących obszarach:

  • Szpitale
  • Domy opieki i domy spokojnej starości
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne z pracą zmianową
  • Call-Center
  • Duża dystrybucja (GDO)
  • Lotniska
  • Sieci hoteli i restauracji
  • Sprzedaż detaliczna

Referencje

QVC

Przeczytaj pełną historię przypadku na oficjalnej stronie Zucchetti Suite HR Infinity Read More